ayakkabı sektörü

2017 yılında 769 milyon dolarlık ihracat yapan, 2018 yılında ise 1 milyar dolar ihracatı hedefleyen ayakkabı sektöründe şirketlerin bu hedefi tutturması hatta üzerine çıkması tamamen gerçekçi yol haritaları ile mümkündür. Ancak ne yazık ki 2019 yılına yaklaştığımız bugünlerde, sektör raporları incelendiğinde görüleceği üzere üretim kapasitesinin sadece yarısının kullanılması düşündürücüdür.  

BM Events, hem küresel hem de ülkemiz adına ekonomideki gelişmeleri dikkate alarak sektörün zaman kaybetmeye ve yanlış adımlar atmaya tahammülü olmadığının bilincindedir. Tek başına bu gerçek bile sektöre yeni ufuklar açacak danışmanlıkların zorunlu hale geldiğini göstermektedir. Bugüne kadar sizleri ihracat mecralarına taşıyan kişi veya şirketlere göre hem sektör bilgisi hem de çalışan kalitesi yüksek olan BM Events, Türk ayakkabısını rakibi olan İtalya,Vietnam,Pakistan gibi üretim rakamları daha fazla ülkelerin önüne geçirmeyi orta vadeli hedefleri arasında konumlandırmıştır.