ASANSÖR SEKTÖRÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de kentleşme oranı 2017 sonu itibariyle %78'e ulaşmıştır. Günümüzde artan konut ihtiyacı ve buna istinaden yürütülen konut yapımı, asansör üretimini de arttırmıştır. Ülkemizde asansör sektörü; aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir.
Resmi rakamlara göre 2018 yılı itibarıyla ülkemizde asansör sektöründe faaliyet gösteren toplamda 1533 adet firma vardır ancak sektörün kapasite kullanımı %60 seviyelerindedir.
BM Events, 160 milyon USD dış ticaret açığımızın olduğu bu kıymetli sektörün ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmesi için tüm paydaşlarına sonuç merkezli çözümler sunmaktadır.
 
BM Events, asansör sektörünün tüm faaliyetleri dikkate alındığında günümüz itibariyle ulaşmış olduğu 500 milyon USD cironun arttırılması için sizlere ihracat temelli tüm hizmetleri misyonu gereği vermeye hazırdır.